1. dobrodružstvá žiačika Mudráčika - Gabriela Némethová, Zuzana Murínová

1. dobrodružstvá žiačika Mudráčika - Gabriela Némethová, Zuzana Murínová (9788088927891)

2 obchody
Popis:

Pracovné zošity deťom mladšieho veku dávajú priestor na uplatnenie výtvarného prejavu, fantázie, a zároveň nútia deti vyhľadávať informácie v náučných knihách, informačných médiách a pracovať s nimi. V úlohách, krížovkách, viacsmerovkách sú nenásilnou formou skĺbené poznatky z matematiky, slohu, slovenského jazyka, prvouky. Více o produktu

od 47,00Kč

Informace o produktu

1. dobrodružstvá žiačika Mudráčika - Gabriela Némethová, Zuzana Murínová

Pracovné zošity deťom mladšieho veku dávajú priestor na uplatnenie výtvarného prejavu, fantázie, a zároveň nútia deti vyhľadávať informácie v náučných knihách, informačných médiách a pracovať s nimi. V úlohách, krížovkách, viacsmerovkách sú nenásilnou formou skĺbené poznatky z matematiky, slohu, slovenského jazyka, prvouky. Hravou formou si deti toto učivo prehlbujú a utvrdzujú.

Mohlo by vás zajímat