Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

2 obchody
Recenze:

Recenze a testy Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky 9788057100645 najdete v konkrétním obchodě.

Popis:

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie... Více o produktu

od 396,00 Kč
Informace o produktu
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa na amnestie v právnom poriadku Slovenskej republiky s osobitným zameraním na ústavnoprávne a trestnoprávne súvislosti týchto inštitútov. Predstavia pojem „amnestia“ a pojem „milosť“, ich úpravu od Československej republiky až po súčasnosť. Venujú sa aj téme zrušenia amnestií a milosti a poukážu na komplikovanosť riešenia, ktorým sa Slovenská republika v tak závažnej téme vydala.

Reklama

Knihy Wolters Kluwer

3 obchody
auditorske-standardy-9788081682445

Audítorské štandardy

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov. Publikácia je rozdelená...

od 76,00 Kč
ekonomika-verejneho-sektora-praktikum-9788080785376

Ekonomika verejného sektora -- praktikum

Kniha: Ekonomika verejného sektora -- praktikum; Autor: Beňová Elena, Neubauerová Erika, Švecová Silvia; – Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a...

81,00 Kč
2 obchody
mikroekonomia-2-teoria-spotrebitela-9788081680540

Mikroekonómia 2: Teória spotrebiteľa

Kniha Mikroekonómia 2: Teória spotrebiteľa: Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber...

od 89,00 Kč
3 obchody
domino-cesky-jazyk-pro-male-cizince-1-pracovni-sesit-9788073575830

Domino Český jazyk pro malé cizince 1. Pracovní sešit

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků...

od 93,00 Kč
trvala-udrzatelnost-inovacii-v-rozvoji-slovenska-9788081680366

Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska

Kniha: Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska; Autor: Ivanička Koloman; Monografia je výsledkom práce výskumného kolektívu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a jej Inštitútu európskych, národných...

97,00 Kč
chraneny-ucet-c-38-2021-sb-komentar-stika-martin-e-kniha-9990003368935

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář - Štika Martin [E-kniha]

Kniha: Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář; Autor: Štika Martin; . – – – Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu v části výkonu rozhodnutí o...

100,00 Kč
2 obchody
trestny-poriadok-a-zakon-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-ucinny-od-1-jula-2016-9788081684029

Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: Účinný od 1. júla 2016

Kniha Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: Účinný od 1. júla 2016:Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť...

od 108,00 Kč
2 obchody
tabulky-a-informacie-pre-dane-a-podnikanie-2015-9788081681646

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015

Jubilejné 10. vydanie obľúbenej praktickej príručky pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného...

od 109,00 Kč
statisticke-metody-pre-ekonomov-zbierka-prikladov-9788081682346

Štatistické metódy pre ekonómov -- zbierka príkladov

Kniha: Štatistické metódy pre ekonómov -- zbierka príkladov; Autor: Šoltés Erik; Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition...

116,00 Kč
3 obchody
domino-cesky-jazyk-pro-male-cizince-2-pracovni-sesit-9788073579340

Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - pracovní sešit

Učebnicový komplet Domino - Český jazyk pro malé cizince II je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Navazuje na první díl učebnice Domino — Český jazyk pro...

od 129,00 Kč
3 obchody
auditorska-dokumentacia-9788081681455

Audítorská dokumentácia

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor...

od 129,00 Kč
2 obchody
teoria-zurnalistiky-pre-zurnalisticku-prax-korkonosenko-s-g-9788074786822

Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax - Korkonosenko S.G.

Dielo predstavuje teóriu žurnalistiky ako samostatnú oblasť poznania a výskumu. Zaoberá sa potrebami žurnalistickej praxe, protirečeniami vo vzájomných vzťahoch teórie a praxe tlače, trendmi rozvoja vedy o žurnalistike v proreformnom...

od 132,00 Kč
culpa-in-contrahendo-9788073577193

Culpa in contrahendo

Kniha: Culpa in contrahendo; Obecné vymezení institutu předsmluvní odpovědnosti, její vývoj ve francouzském, německém, rakouském právu a současný stav v právu domácím.

138,00 Kč
ekonomicke-minimum-starostu-veverkova-ingrid-konecna-9788081681738

Ekonomické minimum starostu - Veverková Ingrid Konečná

Kniha: Ekonomické minimum starostu; Autor: Veverková Ingrid Konečná; Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcionárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne...

142,00 Kč
3 obchody
glosar-vyrazu-a-zkratek-rozhodciho-rizeni-a-adr-9788075986795

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR

Kniha Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR:Slovník výrazů, pojmů a institucí nejčastěji používaných v mezinárodní obchodní arbitráži, s nimiž se rozhodci a advokáti setkávají denně, ať už ve...

od 147,00 Kč
3 obchody
testovani-deti-a-mladistvych-ve-skolskych-zarizenich-pri-podezreni-z-uziti-navykove-latky-9788074780240

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých: ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky

Kniha TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých: ve školských zařízeních při podezření z užití návykové látky: Manuál vhodného postupu - Publikace předkládá analýzu se závěrečnými doporučeními aktuální problematiky testování dětí a mladistvých...

od 147,00 Kč
3 obchody
samostany-financny-agent-ako-dohliadany-subjekt-financneho-trhu-9788081684975

Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu

Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov. Pri realizácii finančného sprostredkovania uskutočňujú aktivity patriace do skupiny spoločensko-ekonomických vzťahov upravených právom finančného trhu...

od 153,00 Kč
glosar-vyrazu-a-zkratek-rozhodciho-rizeni-a-adr-2-vydani-e-kniha

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR - 2. vydání [E-kniha]

Kniha: Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR - 2. vydání; Autor: Trapl Vojtěch; Český výklad zkratek a anglických termínů z oblasti rozhodčího řízení a alternativního rešení sporů. ...

165,00 Kč
3 obchody
sbornik-c-6-rozhodnuti-okresnich-krajskych-a-vrchnich-soudu-uverejnena-v-databazi-aspi-z-pohledu-9788075528902

Sborník č. 6 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů: uveřejněná v databázi ASPI z pohledu

Kniha Sborník č. 6 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů: uveřejněná v databázi ASPI z pohledu :V pořadí šestý svazek Sborníku rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů je věnován tématu...

od 165,00 Kč
3 obchody
kompendium-penologie-9788081682827

Kompendium penológie

Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné...

od 166,00 Kč
Reklama